WYDARZENIA

W dniach od 19 do 23 lutego 2018 r. odbywała się kolejna już edycja wykładów i warsztatów przeprowadzanych w ramach Tygodnia Języka Ojczystego. Stowarzyszenie „Via Linguae” już po raz czwarty współpracuje z Katowickim Oddziałem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką oraz Wydziałem Filologicznym UŚ i jego jednostkami przy organizacji tego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...

15 lutego 2018 roku w ramach działań statutowych naszej organizacji miało miejsce wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae” oraz Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej poprowadzili zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach.

Czytaj więcej...

Dnia 14 lutego 2018 roku dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz przedstawiła wykład pt. „Stałość i zmienność normy językowej w kontekście nauczania i uczenia się”.

Czytaj więcej...

18 XII 2017 r. odbyła się kolejna już edycja Międzyszkolnego Konkursu „Lubię czytać”, którego celem jest rozbudzanie zainteresowania literaturą oraz promowanie aktywnych postaw czytelniczych młodzieży. Temu ciekawemu wydarzeniu, zaprojektowanemu przez mgr Beatę Szymkowiak i mgr Krystynę Wyszkowską z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach, patronowało Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie „Via Linguae” zakupiło sprzęt w ramach projektu pt.: „Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej”, który jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie. Program prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...