WYDARZENIA

Serdecznie zapraszamy na II Festiwal Języka Ojczystego organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przez Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Współorganizatorami są: Instytut Języka Polskiego UŚ, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”.

Czytaj więcej...

Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”, które odbędzie się w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro) dnia 28 stycznia 2016 roku (czwartek)

Czytaj więcej...

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spokoju i szczęścia zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Czytaj więcej...

Dnia 23 listopada 2015 roku w Tarnowskich Górach wykład pt.: „Tajemnice historii języka polskiego” wygłosiła dr Barbara Mitrenga, adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Semantyki Instytutu Języka Polskiego UŚ oraz skarbnik Stowarzyszenia „Via Linguae”. Uczestnikami spotkania byli licznie zgromadzeni słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW).

Czytaj więcej...

23 września 2015 roku odbyły się dwa szkolenia w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Via Linguae” projektu pt.: „Działać profesjonalniej i skuteczniej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji społecznej”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Czytaj więcej...