MULTIMEDIA

Dzień I - Co znaczy dziś angielski jako język ojczysty?

Dzień II - O poszukiwaniach przodków na Górnym Śląsku. Ślady języka polskiego w górnośląskich źródłach genealogicznych XVII, XVIII i XIX wieku

Dzień III - Gra edukacyjna dla uczniów szkoły podstawowej pt. „Na tropie języka i nowych bibliotecznych technologii”